Inloggen
Lid
ww

Vergeten? Klik hier

Code aanvragen op [email protected]

  

 


 


Het ICC-comité ondersteunt
deze KNHB-campagne
van harte
Briefing voor de scheidsrechter

Briefing ICC Toernooi 2018


Het ICC is een opleidingstoernooi waar het gedachtegoed van opleiden en competitie samenkomt. ICC betekent bovenal opleiden en zeker competitie, maar dan wel in de geest van "met elkaar en individueel leren, presteren en met voldoening op de prestaties van het team en jezelf terug kunnen kijken”. Dit geldt niet alleen voor de hockeyteams, maar ook voor het scheidsrechterscorps en voor de coaches. Ook voor jullie, scheidsrechters en coaches, is dit toernooi er om te leren, met elkaar en ieder voor zich te presteren, goed voorbeeldgedrag te tonen en terug te kunnen kijken op drie geweldige dagen!

 

Afgelopen jaren hebben we extra aandacht gegeven aan positioneren van de "scheidsrechter” op een manier die optimaal bijdraagt aan het gedachtegoed van ons toernooi. De kloof die tussen scheidsrechters, spelers, teambegeleiders en coaches ontstond leek wel steeds een stukje groter te worden. Als ICC organisatie hebben wij besloten om nu een stap verder te gaan en ook de coaches in het geheel te betrekken, op die manier kan extra toegevoegde waarde worden gecreëerd voor de spelers. Niet alleen qua spel- en ontwikkelingsniveau maar ook qua overall beleving in en rond het veld. Als ICC willen we een veilig sportklimaat bieden, niet alleen voor de spelers, maar ook voor de coaches, scheidsrechters en iedereen die bij het evenement betrokken is. Dit ontstaat bij wederzijds begrip, respect en samenwerken. Denk probleem oplossend en niet verwijtend. Denk vooruit (voorkomen is beter dan genezen) en niet achteraf. Verbieden maakt mensen agressief en opstandig, door constant het doel van ons toernooi voor ogen te houden, en betrokkenen hieraan voor zover nodig te herinneren, kunnen we op een positieve manier samen ons doel bereiken.

Om een dergelijke gewenste te bereiken, dient deze briefing.

 

Het derde team

De scheidsrechters staan als derde team op het veld. Door samen tenminste 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd reeds bij het veld aanwezig te zijn wordt vertrouwen en professionaliteit richting teams en begeleiding uitgestraald. Die 10 minuten bieden tevens gelegenheid tot kort overleg met de begeleiding van beide teams.

 

De afspraken die van te voren worden gemaakt kunnen zeker voor de minder ervaren scheidsrechter nuttig zijn om iedere wedstrijd opnieuw door te nemen. Hierdoor straalt men opnieuw de geest van het derde team uit en weten begeleiding en spelers wat ze aan de scheidsrechters als team hebben.

 

Aan de volgende afspraken kan worden gedacht:

- bankkant

- uit te zetten lijn: hoe strak/los, waar kunnen we voordeel geven;

- strafopbouw: voorkomen beter dan genezen

- positie: waar kan ik je vinden

- ondersteuning

- wat zijn voor mij twee ontwikkelingspunten deze wedstrijd?

 

Hockey, hockey, hockey….

De spelers komen om te hockeyen, de deelnemende teams vormen de top van Nederland. Door veel ervaring op te doen kunnen spelers zich ontwikkelen en kunnen zij worden opgeleid. Laten we dit optimaal faciliteren. De opleidingsrol ligt in beginsel bij de coaches, maar als je merkt dat spelers niet begrijpen wat er aan de hand is, leg dit uit. Accepteren en leren omgaan met teleurstellingen is iets wat onvermijdelijk bij de sport hoort. Vertaald naar concrete situaties in het veld, bijv. bij een gegeven strafcorner, kan de scheidsrechter even de ruimte nemen voor tekst en uitleg. Theekransjes moeten natuurlijk voorkomen worden, maar door een speler uit te leggen wat er aan de hand is, krijgt deze de kans om het volgende keer beter of anders te doen.

 

Begeleiders van een team hebben vaak een bepaalde status bij de spelers: spelers kijken tegen de coach op en hij/zij is vaak ontzettend goed in hun ogen. De scheidsrechters kunnen hier heel goed gebruik van maken door een coach in te zetten bij het begeleiden van het spel, zo kan het spel naar een hoger niveau worden getild en kunnen scheidsrechters en coaches samen de spelers laten ontwikkelen. Te denken valt aan het geven van signalen aan een coach, al dan niet (kort) verbaal. Doen twee spelers negatief tegen elkaar, loop dan langs de betreffende ’coach(es) en geef het aan. Een coach kan in zo’n geval een veel beter signaal afgeven dan de scheidsrechter.

Een goede scheidsrechter in de juiste spirit van het ICC toernooi is niet iemand die een wedstrijd leidt, maar begeleidt en wel zodanig dat er een sportieve wedstrijd ontstaat waarin de teams maximaal aan hockeyen toekomen. Een goede scheidsrechter is niet aanwezig! Het gaat niet om de scheidsrechter, hij/zij is slechts faciliterend!

 

Teambegeleiding

Doordat deze briefing mede bestemd is voor de coaches, raken zij bekend met onze instructie aan de scheidsrechters, en de gedachte die hierachter schuil gaat, om gebruik te maken van hun mogelijkheden. Hoewel het in de competitie ongebruikelijk is, hebben wij besloten om op het ICC de mogelijkheid te geven om de wedstrijd te onderbreken en zonder kaart de coach aan te geven dat hij jouw grens bereikt heeft, mocht de medewerking er onvoldoende zijn. Zeker wanneer een team twee coaches heeft, kan dit de gemoederen bedaren en kan de begeleiding weer worden ingezet als "bondgenoot”

 

Spelregels

Tot slot nog een aantal aandachtspunten rondom de spelregels.

 

Spelhervattingen

Bij spelhervattingen is het van belang dat een speler 5 meter de ruimte krijgt om deze spelhervatting uit te voeren. Een speler hoeft hierbij de tegenstander niet de tijd te geven om afstand te nemen: de verdediger moet zich nadrukkelijk aan het spel onttrekken. De kern hierbij is: "wordt de aanvaller binnen 5 meter belet?”. Is dat het geval, dan heeft de verdediger niet genoeg ruimte gegeven.

Tussen de 23-meter lijnen kun je met een flexibele toepassing van de plaats waar de vrije slag wordt genomen het spel een ontzettende impuls geven: het spel gaat sneller. Enige wat je daarbij ten alle tijde in acht moet nemen is de vraag of er geen onredelijk voordeel uit gehaald wordt door de aanvaller. Rondom de cirkel geldt een striktere beoordeling van de juiste plaats. Voorkom dat je de vrije slag moet omdraaien omdat deze niet op de juiste plaats is genomen, maar grijp tijdig in en laat de aanvaller de bal op de juiste plaats nemen. Anders ben je te laat en moet je de vrije slag omdraaien.

 

Hoge bal

Behalve op doel, mag een bal nooit opzettelijkomhoog geslagen worden. Wanneer een ongecontroleerde bal de vrije ruime in gaat en op geen enkele manier gevaarlijk spel [kan] veroorzaken, wordt gewoon doorgespeeld, maar wees altijd voorbereid op mogelijke gevaarlijke ballen.

 

Scoop

Deze wordt op C-niveau (met name door jongens) steeds meer toegepast, let extra goed op gevaar zowel bij vertrek van de stick als bij neerkomen. De meest nabije speler op de plek waar de scoop neerkomt (kan zowel aanvaller als verdediger zijn) moet de ruimte krijgen, 5 meter geldt als regel maar beoordeel de situatie vooral ook op potentieel gevaar.

 

Afhouden

Afhouden is een regel die nog steeds bestaat, maar waar steeds minder voor gefloten wordt. Spelers die hier handig in zijn, halen hier echter veel voordeel uit. Daarom: wanneer men de bal afschermt door het lichaam tussen de bal en de tegenstander te plaatsen, dan maakt men een overtreding.

Strafcorner

Bij een strafcorner is het streven om spelers zich zo snel mogelijk op te laten stellen. Hierdoor heb je als scheidsrechter de ruimte om eventueel uitleg te geven over een beslissing die je hebt genomen, maar verlies je geen kostbare minuten.

 

Persoonlijke straffen

Soms komt het voor dat spelers telkens de spelregels aan hun laars lappen of een behoorlijk grove overtreding maken. Probeer dit zoveel mogelijk voor te zijn en tijdig [met de coach] te anticiperen. In het geval dat het toch voorkomt, kan het noodzakelijk zijn om een waarschuwing te geven of iemand zelf tijdelijk het veld af te sturen. Wij zijn er geen voorstander van, maar als het moet, dan moet het en is er geen excuus. Echter altijd geldt: voorkomen [tijdig communiceren] is beter dan genezen [kaarten geven]. Na de wedstrijd worden gegeven kaarten direct bij de ICC organisatie gemeld, wij gaan dan met de betrokken scheidsrechter, coach en spelers direct zitten om te bespreken hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat er kan worden gedaan om herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Fysiek spel

Hockey is een non-contact sport. Dit betekent echter niet dat al het fysieke spel direct wordt afgefloten. Het enige dat daarbij in acht moet worden genomen is: heeft de tegenstander er last van ? Is dat het geval, dan moet je er consequent in handelen omdat de spelers die "hockey” willen spelen beschermd moeten worden.

Voordeel

Geef zo veel mogelijk voordeel. Fluit niet om te laten zien dat jij de regels goed kent maar fluit als het voor één van de twee teams nadeel geeft. Hoe minder fluiten des te beter!

 

Organisatorisch

 

Scorekaartjes

Als bijlage tref je een uitleg aan hoe de scorekaartjes ingevuld dienen te worden en op welke wijze wij deze verwerken.

 

Speler van het toernooi

Onder andere wordt er gevraagd om de scorende en opvallende spelers door te geven. Door iemand te belonen voor ontwikkeling, dragen wij als ICC opnieuw bij aan het ontwikkelen van spelers en teams. Denk voor jezelf eens na over wat voor toegevoegde waarde iemand binnen een team kan hebben, zonder alle doelpunten te scoren. Dat kan ook de keeper zijn. Het aanwijzen van een of meer meest opvallende spelers is geen must, niemand kan zijn opgevallen, danwel van het ene team twee spelers en het andere team geen enkele, etc. Als vuistregel levert een wedstrijd niet meer dan twee "meest opvallende” spelers op.

 

Wedstrijdbal

De wedstrijdbal wordt door het eerstgenoemde team verzorgd. Hierdoor hoeven de scheidsrechters zich geen zorgen meer te maken waar de wedstrijdbal is.

 

Op tijd beginnen

Door op tijd te beginnen, kun je rustig aan de wedstrijd beginnen en is iedereen gezond gespannen om aan een wedstrijd van het mooiste toernooi voor de C-jeugd te beginnen! Zoals eerder aangegeven, zorg daarom dat je met je collega 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld bent!

Tenue

Degenen die bondsscheidsrechter zijn nemen hun gebruikelijke tenue mee, zij die dat niet zijn dragen een tenue dat hier zo dicht mogelijk bij in de buurt komt (dus zwarte broek, gekleurd shirt).

 

Tot slot

Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben, dan kun je ons altijd aanschieten of (buiten de toernooidagen) een mailtje sturen! Wij zien uit naar een supergave editie, jullie toch ook!

 

Sportieve groeten,


Florence Braam & Mark Kwant

Arbitrage ICC Toernooi

 
Onze partners